Konfluent pedagogikk 

     Psykosyntese 

Gestaltveiledning 


 

 

Følg oss på Facebook

 

 INFORMASJON OM KURS 2018

 

Høsten 2017 hadde vi oppstart på Meta-senters kurs trinn I-II. De to trinnene er delt opp i tre tredagers samlinger og fullføres i mars 2018. 

 

Datoer for nye kurs fastsettes senere. Ta kontakt for mer informasjon eller for å melde din interesse til Signe Marie Riiser.

 

 

Meta-senter

 

META-senter ønsker gjennom sine tilbud om kurs og veiledning å gi en kompetanse som kan integreres i den personlige og faglige hverdagen deltakerne allerede har. Slik vi ser det er gestalt et fremragende redskap til å styrke personen, og en hjelp til å ta sine ulike ressurser i bruk. Å "utvide sitt eget handlingsrom" er et uttrykk vi stadig kommer tilbake til. Gestalt utfordrer til økt selvbevissthet, valg og ansvar.

 

Psykosyntese gir perspektiv på den samme utvikling. Sentralt i psykosyntese er å se meg selv som tilhørende i en større sammenheng. Min egenutvikling er ikke kun for meg selv, men også en mulighet for å se hvordan jeg påvirker og skaper mening i verden omkring meg. 

 

Vår primære målgruppe er personer med undervisnings-, leder- og/eller veiledningsansvar. Deltakere med minst 3-årig utdannelse på høgskolenivå og 2 års praksis vil bli prioritert ved opptak. Søkere med relevant praksis og viderekomne studenter kan også søke. 

 

Ta kontakt med signema@meta-senter.no dersom du er interessert i mer informasjon om kurs eller veiledning. 

  

   


 

 

Litteratur

Pakkepris på Grendstads bøker

 

Nils Magnar Grendstads bok "Fantasi og Følelser" er trykket opp på nytt, og kan kjøpes hos Didakta Norsk Forlag. Meta-senter har en flott avtale med forlaget: Ved kjøp av "fantasi og følelser", "Hva styrer min atferd" og "Å lære er å oppdage", alle skrevet av Nils Magnar Grendstad, gir Didakta 20% rabatt. Pakkepris: 500 kr. Bøkene kan bestilles pr. mail til post@didakta.no. Vis til avtalen med Meta-senter om pakkepris i mailen.

 

 

Relevant litteratur

Vi har mottatt flere forespørsler fra flere om å legge ut en liste med relevant litteratur for vår metodikk. Det har vi nå gjort, og du kan klikke deg videre her for å se den.